2017 Klubløbs kalender

Så er alle klubløb + hygge/skrueaftener lagt ind i kalenderen her på siden.

Datoer på klubløb er også lagt som fastgjort opslag i Facebook gruppen,så det altid er øverst.

Der vil også blive hængt en kalender op i klublokalet.

Der er pt. IKKE indskrevet nogen DMRU løb.